Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Wallenstam har per den 14 augusti 2007 återköpt 13 000 aktier av serie B till en snittkurs av 142,667 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2 722 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 58 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)


Göteborg den 15 augusti 2007Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar