Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier Wallenstam har per den 7/7 2004 återköpt 2 800 aktier av serie B till en snittkurs av 206,96 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 202 400 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 13 655 143 av serie B och 1 150 000 av serie A. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 8 juli 2004 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informations- direktör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera