Ny ledamot i valberedningen

Vid årsstämman 2007 valdes Lennart Svensson till ordförande i valberedningen i Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ).

Lennart Svensson har meddelat att han önskar lämna valberedningen innan uppdraget är slutfört. Dick Brenner har av Christer Villard och Hans Wallenstam, såsom ledamöter i valberedningen, per idag utsetts till ny ordförande i valberedningen intill slutet av årsstämman 2008. Dick Brenner är delägare och VD i ett mindre fastighetsförvaltande bolag i Göteborg och han äger sedan en längre tid aktier i Lennart Wallenstam Byggnads AB. Dick Brenner är 63 år. För det fall kontakt önskas med Dick Brenner nås han på följande adress: dick.brenner@opalen.se.


Göteborg den 30 oktober 2007


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar