Posten hyr av Wallenstam

Posten hyr av Wallenstam Wallenstam hyr ut 3 000 kvm till Posten i det så kallade Turitzhuset i Göteborg. Posten förlägger här sin distributionscentral för direktreklam. Årshyran är 1 500 000 kr vilket ger en positiv effekt på Wallenstams resultat 1999. När Wallenstam övertog fastigheten i augusti tidigare i år var 15% av den totala ytan om 26 000 kvm uthyrt. I och med uthyrningen till Posten är nu 85% av fastigheten uthyrd. Göteborg 2 december 1998 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna marknads- och informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705 - 17 11 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar