Rättelse av datum i Wallenstams inlösenprogram

Rättelse av datum i Wallenstams inlösenprogram Rättelsen avser datum för "Sista dag för handel i aktier inklusive inlösenrätter 18 november ", som skall vara 17 november", enligt nedan. I övrigt är programmet oförändrat. Bolagsstämman ägde rum i Göteborg den 16 november. Bolagsstämman fastslog det förslag som styrelsen lagt fram. Styrelsen förslag innebär i korthet en aktieinlösen om totalt ca 90 Mkr. Var tjugonde aktie löses in till en kurs om 95 kronor, vilket motsvarar Wallenstams substansvärde per aktie efter full skatt per 99-06-30. Efter inlösen uppgår Wallenstams justerade soliditet till 29%. En inlösenrätt per aktie kommer utges till dem som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 22 november 1999. Tjugo inlösenrätter kommer att berättiga till inlösen av en aktie till 95 kronor. Följande tidsplan gäller i korthet: Sista dag för handel i aktier 17 november 1999 inklusive inlösenrätter Avstämningsdag 22 november 1999 Handel i inlösenrätter 26 november-16 december 1999 Anmälningstid för inlösen 26 november-21 december Extra stämma beslutar om inlösen mitten av januari 2000 Utbetalning till aktieägarna omkring maj 2000 Erbjudandet redovisas i detalj i ett inlösenprogram som kommer att sändas till direktregistrerade aktieägare i slutet av november. Inlösenprogrammet går att beställa hos Josefin Andreasson på telefonummer 031-20 00 00 eller via e-mail: josefin.andreasson@wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 17 november 1999 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar