Skärgårdsbåten bästa bostadshuset i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2009

Wallenstams nybyggnation Skärgårdsbåten/Henriksdalskajen kom totalt fyra och högst bland bostadshusen i tävlingen om Årets Stockholmsbyggnad 2009. Tävlingen avgjordes genom röstning av stockholmarna själva.

–        Eftersom vi brinner för att utveckla attraktiva boendemiljöer så är det är väldigt roligt att se att stockholmarna också uppskattar våra nybyggnationer, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Tävlingen Årets Stockholmsbyggnad ska bli ett årligen återkommande pris där man kan nominera och rösta fram stora och små byggnader i Stockholm stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att instifta priset med anledning av att man tidigare har saknat ett byggnadspris som uppmärksammar nybyggnation.

För ytterligare information: Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42. www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 21 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 500 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar