Tvåa med balkong populärast enligt Wallenstams bosökarbarometer

De senaste resultaten från bosökarbarometern på Wallenstam.se visar att 78 % av de som söker boende föredrar att bo i nyproduktion eller sekelskifteshus. 42 % föredrar mindre yta till lägre kostnad och hela 90 % av besökarna som svarat vill ha en lägenhet med balkong.

- Majoriteten av besökarna vår webbplats söker boende. Genom bosökarbarometern tar vi reda på vad de tycker är viktigt när det gäller boende. Svaren ger oss informativ och lite annorlunda input både när det gäller både nyproduktion och förvaltning, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Resultaten enligt de som svarat på bosökarbarometerns senaste frågor visar att:

  • 90 % vill ha balkong.
  • 78 % procent föredrar nyproduktion eller sekelskifteshus framför funkis eller 70-talsstil.
  • 42 % föredrar mindre yta till lägre kostnad framför uppgraderad standard eller gott om plats till högre hyra.
  • 36 % av de tillfrågade tycker att två rum och kök är den optimala storleken.

För frågor med anledning av pressmeddelandet:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 22 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar