Wallenstam Bolagsstämma 1999

Wallenstam Bolagsstämma 1999 Bolagsstämman i det OTC-noterade fastighetsbolaget Lennart Wallenstam Byggnads AB öppnades av vice styrelseordförande Christer Villard som lämnade över ordförandeskapet till IFK Göteborgs styrelseordförande Gunnar Larsson. Bolagsstämman ägde rum i Göteborg den 20 maj. Styrelse omvaldes i enlighet med det förslag som förelåg dvs Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik Nivert, Sören Mannheimer, Lennart Svensson, Christer Villard och Hans Wallenstam. Ordinarie revisorer och revisorssuppleanter omvaldes enligt förslag dvs ordinarie revisorer Lennart Bertheden och Håkan Jarkvist samt revisorsuppleanter Olle Gunnarsson och Jan Hanner. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 1998 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelningen höjs till 0,75 kr/aktie (få 0,50) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 26 maj och utbetalning beräknas ske från VPC tisdagen den 1 juni 1999. Bolagsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen (§ 2, 7, 9, 11 och 13) enligt det förslag som förelåg. Ändringar av bolagsordningen föranleddes bla av förändringar i aktiebolagslagen. Innan stämman öppnades bjöds de ca 100 besökarna på utställning i form av en historisk fastighetsexposé samt en presentation av de olika projekt som pågår. Framtidsutsikter VD Hans Wallenstam konstaterade i sitt tal att bolagets resultatutveckling ser fortsatt positiv ut och att målet om ett förvaltningsresultat om 100 Mkr år 2000 kommer att uppnås. Pågående projekt VD redogjorde för de projekt som pågår. Bland andra omnämndes Linnéområdet, Göteborg, där under året börjar bygga 130 lägenheter. Wallenstams nuvarande hyresgäster kommer att erbjudas förtur till dessa. Vidare berättades om planerna för kontorsprojektet i Gårda, Göteborg, en ca 100 meter hög byggnad. Byggnationen beräknas vara klar till årsskiftet 2001-2002. Försäljning Malmö Arbetet med försäljning av fastighetsbeståndet i Malmö närmar sig sitt slut. De nya ägarna, norska Heimstaden A/S beräknas tillträda fastigheterna 1 juni då även information om reavinst offentliggörs. Göteborg den 21 maj Lennart Wallenstam Byggnads AB För ytterligare information kontakta gärna Marknads- och informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 0705-17 11 42 alternativt 031 - 20 00 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar