Wallenstam bygger 100 lägenheter i centrala Mölnlycke

Nu startar Wallenstam nyproduktionen av 100 lägenheter i centrala Mölnlycke, Härryda kommun. Idag tas det första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman-Wikström och Hans Wallenstam, vd för Wallenstam. Inflyttningen är planerad till årsskiftet 2012/2013.

– Härryda är en aktiv och framgångsrik kommun där vi vill fortsätta bidra till stadsutvecklingen. Vår nybyggnation kommer att bidra till en positiv förtätning i centrala Mölnlycke med fler lägenheter och dessutom ett utökat utbud av butiker, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Nybyggnationen omfattar utöver 100 lägenheter i fyra huskroppar, en trivsam innergård, butiker i bottenplan samt ett parkeringsgarage under mark. Lägenheterna kommer att vara mellan 1-4 rum och kök och huskropparna blir olika höga, mellan fyra till sex våningar.

– Det är väldigt roligt att vi nu har kommit igång med den här förändringen av Mölnlycke centrum. Jag ser fram emot den kommande utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Annette Eiserman-Wikström.

Wallenstam har med nybyggnationen i Mölnlycke påbörjat produktionen av drygt 1 000 lägenheter under nuvarande affärsplan.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 24 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka
2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2013.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar