Wallenstam bygger fler hyresrätter i Älta

Idag startar Wallenstam nybyggnationen av projektet Svanhöjden med 129 hyresrätter i Älta, ytterligare ett steg i visionen för en utveckling av centrala Älta. De tre punkthusen på åtta våningar beräknas vara klara för inflyttning under 2015.

Vi vill bidra till ett Älta med varierat kvalitetsboende med klimatsmarta och moderna bostäder mitt emellan storstad och natur. Tillsammans med kommunen ser vi mycket goda möjligheter till god stadsutveckling och fler attraktiva bostäder, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

De tre åttavåningshusen byggs på ett berg intill Oxelvägen i Älta. Med putsade fasader och platta tak kommer den moderna arkitekturen smälta väl in i den grönskande omgivningen. Varje huskropp består av 43 lägenheter, vilket ger totalt 129 hyresrätter mellan 35 och 88 kvadratmeter. Sammantaget blir det 33 ettor, 72 tvåor, 12 treor och 12 fyror. I själva berget förbereds för ett stort parkeringsgarage i tre våningar med 103 parkeringsplatser.

I samarbete med Nacka kommun har Wallenstam tagit fram visionen, "Ännu mera Älta 2025" som har sin utgångspunkt från Ältabornas förslag och synpunkter. Syftet med visionen är att skapa en tydlig målbild för den framtida utvecklingen av Älta i samband med att man jobbar vidare med programförslaget.

– Jag ser framtidens Älta som ett trivsamt, aktivt område med fler bostäder samt en utökad service, trygghet och gemenskap. Min ambition är att vi inom ett par år ska kunna skapa möjligheter för ytterligare 1000 bostäder som en del i visionen ”Ännu mera Älta”. Det ger förutsättningar för att förbättra servicen i Älta med både idrott och handel, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Wallenstam äger sedan januari 2009 fem fastigheter med drygt 500 lägenheter i Älta, våren 2010 påbörjades den första nybyggnationen i Älta med 73 hyresrätter i projektet Södra Strandparken, en nybyggnation som under förra året prisades med Nacka stadsbyggnadsutmärkelse.

Som värdefullt referensmaterial i den kommande utvecklingen finns de undersökningar som genomförts med boende i området. Inför framtiden önskas ett bredare bostadsutbud, utökade kommunikationer och service, samt att Älta alltmer ska utvecklas till en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikations- och HR-direktör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Bild för fri publicering: www.wallenstam.se/bilder

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt  8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar