Wallenstam bygger på Avenyn

I april planerar Wallenstam att starta ombyggnationen av Avenyn 29-35 och Teatergatan 30-36 i Göteborg. 66 nya hyreslägenheter och mer butiksyta med stora skyltfönster i två plan mot Avenyn sammanfattar i korthet byggnationen. Totalt sett omfattar projektet 12 900 kvadratmeter, varav 2 100 är tillkommande yta. Butikerna beräknas vara klara till julhandeln 2014 och lägenheterna mot Teatergatan inflyttningsklara under våren 2015.

– Äntligen kan vi påbörja den utveckling av Avenyområdet som vi länge har arbetat för. Det är många spännande projekt på gång i området som sammantaget kommer att bidra till en positiv utveckling av såväl handel, besöksnäring, kulturliv som folkströmmar. Fler bostäder ger dessutom närvaro och liv i området dygnet runt, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Våren 2011 gjorde Wallenstam en undersökning som gav en tydlig bild om hur Göteborgare och andra besökare ser på Kungsportsavenyn idag och hur man vill att den ska se ut i framtiden. Synpunkterna har varit ett viktigt underlag för utvecklingsarbetet.

– En sak som är viktigt för Avenyområdets attraktivitet är bra shopping. Vi strävar efter att komplettera dagens utbud med fler intressanta varumärken med stark dragningskraft, säger Thomas Dahl.

Teatergatan får genom nybyggnationen en ansiktslyftning med spännande arkitektur och ljus, öppen butiksyta i gatuplan. De 66 lägenheterna fördelas enligt följande: 30 ettor, 20 tvåor, 13 treor och tre större lägenheter med takterrass.

Arkitekt är Wingårdhs Arkitektkontor och ombyggnationen kommer att genomföras av BRA Bygg.

För ytterligare information och bilder:

Thomas Dahl, vice vd Wallenstam AB (publ) med ansvar för Region Göteborg tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.
www.wallenstam.se/bilder

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar