Wallenstam etablerar MTN-program om 5 miljarder kronor

Wallenstam etablerar ett MTN-program (Medium Term Notes) med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Wallenstam har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som Finansinspektionen idag, den 1 november 2017, godkänt och registrerat. Grundprospektet finns tillgängligt på Wallenstams webbplats, www.wallenstam.se/mtn, samt på www.finansinspektionen.se.

– Vi arbetar aktivt för en effektiv finansiering, bland annat genom att bredda kapitalför-sörjningen. MTN-programmet blir ett komplement till vår nuvarande finansieringsstruktur, som redan i dagsläget omfattar en del gröna obligationer, säger Susann Linde, CFO och IR-ansvarig.

Svenska Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet. Nordea Bank, Svenska Handelsbanken och Swedbank deltar som emissionsinstitut. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Wallenstam.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar