Wallenstam förvärvar fastigheter i centrala Huddinge

Wallenstam förvärvar fastigheter i centrala Huddinge Wallenstam köper fastigheter av kommunalägda Huge Bostäder i centrala Huddinge utanför Stockholm. Affären innebär att Wallenstam förvärvar 11 fastigheter med en total yta om 38 508 kvm fördelat på 567 lägenheter. Köpeskillingen uppgår till 273 Mkr och Wallenstam tillträder fastigheterna den 1 april. Wallenstams fastighetsbestånd uppgår efter denna affär till ca 1 150 000 kvm med ca 10 600 lägenheter. VD, Hans Wallenstam kommenterar affären: "Stockholmsregionen har Sveriges hetaste bostadsmarknad varför en expansion med bostäder i centrala Huddinge tillför bolaget en ytterligare möjlighet till värdetillväxt." Göteborg den 27 februari 2001 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00100/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00100/bit0003.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar