Wallenstam gör affär med Arla Foods

Wallenstam har tecknat avtal med Arla Foods om förvärv av fastigheten Kallebäck 3:3 i Göteborg. Genom förvärvet skapas möjlighet för nyproduktion av många lägenheter. Fastigheten används idag som en av Arla Foods produktionsanläggningar, produktionen ska dock avvecklas här under slutet av 2014. Wallenstam tillträder fastigheten den 2 december i år.

– Göteborg har ett enormt behov av fler bostäder. När nu Arla flyttar skapas möjligheter att utveckla detta område till ett fantastiskt bostadsområde, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Fastighetens totala areal uppgår till drygt 100 000 kvadratmeter.

– Vår ambition är att börja bygga så snart det är möjligt. Vi är dock beroende av att arbetet med en ny detaljplan, tillsammans med Göteborgs kommun, startas. Om arbetet med detaljplanen löper på, så skulle en första möjlig byggstart av bostäder kunna vara vid årsskiftet 2015/2016, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Kallebäck ligger i sydöstra Göteborg, i stadsdelen Örgryte, och har idag en bebyggelse som huvudsakligen består av hyreshus byggda på 1950- och 1960-talen. Ett populärt område omgivet av god infrastruktur och med närhet till såväl Delsjöns strövområde som centrala Göteborg.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikations- och HR-direktör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt  8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar