Wallenstam hyr ut 9 000 kvadratmeter

En av de större kommersiella fastigheterna Wallenstam förvärvade under 2011, Ekelundsgatan 1-9/Kungsgatan 20 i Göteborg, fylls med nya hyresgäster. Totalt handlar det om nio nya hyresgäster, 9 000 kvadratmeter kontorsyta och ett sammanlagt kontrakterat hyresvärde om 100 Mkr. Kontraktstiden är mellan tre till fem år och bland de nya hyresgästerna märks bland andra Accenture, Aker Solutions, Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting.

– Det fastighetsbestånd vi förvärvade från NIAM på 55 000 kvadratmeter under 2011 hade i samband med tillträde en vakans på 10 % som därefter också ökade något. De stora sammanhängande ytorna i flera av fastigheterna skapade dock goda förutsättningar att möta marknadens behov och är fullt uthyrda, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

En annan av uthyrningarna som Wallenstam genomfört nyligen relaterat till samma förvärv är 1 800 kvm till ICA i samband med deras etablering i Rosenlundsområdet under 2013.

– Vi upplever en fortsatt bra och stabil marknad med en god efterfrågan, då främst på attraktiva centrala adresser. Vår uthyrningsgrad är fortsatt stabil och uppgår till 95 %, säger Thomas Dahl.

Wallenstam har cirka 451 000 kvadratmeter kommersiell yta i Göteborg och är en av de större aktörerna på Göteborg lokalmarknad. Genom goda fastighetsaffärer har Wallenstams kommersiella fastigheter koncentrerats än mer till Göteborgs innerstad.

För ytterligare information och bilder:

Thomas Dahl, vice vd Wallenstam AB (publ) med ansvar för Region Göteborg tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.
www.wallenstam.se/bilder

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar