Wallenstam hyr ut ca 8000 kvm kontors yta i Göteborgsområdet

Wallenstam hyr ut ca 8000 kvm kontors yta i Göteborgsområdet Wallenstam har under de senaste fem månaderna hyrt ut 7 800 kvm kontorsyta i Göteborgsområdet. Genom uthyrningarna tillförs bolaget årliga bashyresintäkter om drygt 7,5 Mkr. Härutöver har mark och lager om 19 000 kvm hyrts ut vilket ger bolaget ytterligare drygt 2 Mkr i årliga hyresintäkter. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 24 oktober 2001 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00290/bit0001.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar