Wallenstam hyr ut ytterligare 1600 kvm i Turitzhuset, Göteborg

Wallenstam hyr ut ytterligare 1600 kvm i Turitzhuset, Göteborg Wallenstam hyr ut ytterligare 1600 kvm i Turitzhuset på Gamlestadsvägen i Göteborg. Nya hyresgäster är Swisslog Software och Svenska ESF Rådet. Mölnlycke Health Care, hyresgäst sedan tidigare, hyr ytterligare ytor. Uthyrningarna tillför Wallenstam årliga hyresintäkter om ca 1,5 mkr. Andra hyresgäster sedan tidigare i Turitzhuset är bland andra Posten, Inhouse catering, Maximal Storköksinredningar, Relief Tryckeriet, Scan Prima och Stadsdelsnämnden Kortedala. Fastigheten som Wallenstam tillträdde i augusti 1998 har hyrts ut i snabbare takt än planerat. Ett stort p-platsområde har färdigställts i anslutning fastigheten vilket väsentligt förbättrat tillgängligheten. Fastigheten har också genomgått modernisering av data/telekommunikation och klimat. Utöver de 4000 kvm som återstår att förbättra för kommande hyresgäster planeras också en modernisering av fastighetens fasad. Förhandlingar pågår för närvarande med ett flertal intressenter. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 24 mars 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 7,5 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar