Wallenstam köper central bostadsfastighet i Göteborg

Wallenstam köper en central bostadsfastighet Heden 24:13 på Sten Sturegatan 34-36 i Göteborg. Wallenstam äger redan två av tre liknande fastigheter i kvarteret. Fastighetsvärdet uppgår till 100 Mkr och fastigheten omfattar totalt 6 300 kvadratmeter.

”Vi kompletterar nu vårt fastighetsbestånd i Göteborg med ytterligare en attraktiv fastighet precis intill våra två andra fastigheter på Sten Sturegatan. Det känns extra roligt att förvärva just denna fastighet eftersom det var bolagets grundare Lennart Wallenstam som byggde den 1964”, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam. 

Fastigheten förvärvas genom bolagsförvärv av Arne Lorentzon Göteborg AB. Fastigheten omfattar totalt 6 300 kvm, 3 700 kvm utgörs av bostadsyta och 1 200 kvm är kommersiell yta. Därutöver tillkommer 1 400 kvm garage. Fastigheten tillträds per dagens datum.

För ytterligare information: Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42. www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 21 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 500 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar