Wallenstam köper kommersiell fastighet om 17 000 kvm i Stockholm

Wallenstam köper kommersiell fastighet om 17 000 kvm i Stockholm Wallenstam köper Boo Sjukhus i Orminge, Stockholm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till bostadsområdet som sedan tidigare ägs och förvaltas av Wallenstam. Fastigheten är idag delvis uthyrd. Köpesumman uppgick till 42,5 mkr och tillträde sker 1999-07-01. Fastighetsförvärvet beräknas påverka förvaltningsresultatet positivt redan från 1999. Samarbetsavtal har tecknats med Bureägda Vittra om att etablera förskola och skola i fastigheten. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 26 maj 1999 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar