Wallenstam köper kontorsfastigheter i Göteborgs City

Wallenstam köper kontorsfastigheter i Göteborgs City Wallenstam förvärvar via ett nyinköpt bolag tre centralt belägna butiks- och kontorsfastigheter av Länsförsäkringar Liv. Två av fastigheterna ligger i Göteborgs absoluta city på Kungsgatan. Den tredje fastigheten ligger på Stampgatan i direkt närhet till Göteborgs centralstation. Köpeskillingen uppgår till 366 Mkr och Wallenstam tillförs genom köpet årliga hyresintäkter om ca 32 Mkr. Fastigheterna har en gemensam yta om ca 23 000 kvm. Det nyinköpta bolaget innehåller icke obetydliga förlustavdrag. Hans Wallenstam VD, kommenterar: -De tre cityfastigheterna kompletterar Wallenstams kommersiella innehav i Göteborg på ett utmärkt sätt. Via detta tillskott ökar vi vårt kommersiella utbud i centrum. -Genom bolagsförvärvet kan vi dessutom fortsätta sälja fastigheter till den heta bostadsrättsmarknaden till en för bolaget låg skattekostnad. Göteborg den 21 december Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av VD, Hans Wallenstam, telefon 031-20 00 00 www.wallenstam.se Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar