Wallenstam köper paradfastighet på Avenyn

Wallenstam ökar på Avenyn och köper fastigheten Kungsportsavenyen 1 i Göteborg för ett fastighetsvärde om 225 Mkr. Fastigheten omfattar totalt 4 100 kvadratmeter.

 

– Vi vill aktivt verka för att utveckla Göteborgs paradgata och kompletterar nu vårt fastighetsbestånd där med en av Avenyns finare fastigheter, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Den nyförvärvade fastigheten färdigställdes 1883 och ägdes under många år av Sveriges Redareförening. Under årens lopp har Avenyn 1 även inrymt gymnastikinstitut, generalkonsulat, advokatbyråer etcetera. Bland dagens hyresgäster märks bland andra MC Kinsey och Moderata samlingspartiet. 

Fastigheten (Lorensberg 43:1) med adress Kungsportsavenyen 1 tillträds per dagens datum och omges i söder av Storgatan, i väster av Teatergatan och i norr av Parkgatan.

 

För ytterligare information: Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42. www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 21 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 500 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar