Wallenstam köper Turitz-huset i Göteborg

Wallenstam köper det så kallade Turitz - huset i Göteborg på Gamlestadsvägen 3 för 42,5 Mkr av SPP. Fastigheten är cirka 26 100 kvm varav större delen utgör kontor och en mindre andel är lager. Drygt 80 procent av fastigheten är outhyrd. Wallenstam tillträder 17 augusti 1998. Thomas Dahl, marknads- och informationsdirektör på Wallenstam kommenterar affären enligt följande; "Mot bakgrund av att Wallenstam för närvarande har en uthyrningsgrad på 97,5 procent i det kommersiella beståndet och att diskussioner med intressenter redan har inletts ser vi en stor potential i detta förvärv." Göteborg 23 juni 1998 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna marknads-och informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 031 - 20 00 00.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera