Wallenstam ökar sitt kommersiella bestånd

Wallenstam ökar sitt kommersiella bestånd Wallenstam köper 40 000 kvm, Mölnlycke gamla fabriker, av Mölnlycke Health Care AB för en summa av 40 miljoner kronor. Wallenstam har för avsikt att ytterligare förädla fastigheten och därigenom öka andelen av den totala uthyrda ytan. Då Wallenstam tillträder fastigheten vid årsskiftet är ca 50 % av fastigheten uthyrd. Affären påverkar Wallenstams resultat positivt redan under första året. Göteborg 14 december 1998 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna Marknads-och Informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 031 - 20 00 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar