Wallenstam ökar sitt kommersiella innehav i Göteborg

Wallenstam ökar sitt kommersiella innehav i Göteborg Wallenstam förvärvar två kommersiella fastigheter på Första Långgatan i Göteborg (Masthugget 10:16 och 10:19) om totalt cirka 9 000 kvm av Skanska. Köpeskillingen uppgår till 118 Mkr. Samtidigt avyttrar Wallenstam sitt projekt i Gårda, Kv Svanen (Gårda 18:25) till Skanska. Fastigheterna tillträds den 1 juli 2004 "Vårt fokus på den kommersiella marknaden är att sänka vakanserna. Mot bakgrund av detta känns det rätt att avyttra vårt projekt i Gårda, särskilt när vi samtidigt kunde förvärva två kontors- och butiksfastigheter på attraktiva Södra Älvstranden", säger VD Hans Wallenstam. Tidigare kommunicerad försäljning av Johanneberg 47:4 är annullerad. Göteborg den 1 juli 2004 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans- och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00, alternativt 0705-17 11 37 Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt i miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20020/wkr0013.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20020/bild.html Bilder

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar