Wallenstam omorganiserar till regioner

Wallenstams växande nyproduktionsvolym och fokus på stadsutveckling gör att verksamheten från den 1 mars 2011 kommer att organiseras i regioner. Vice vd Mathias Aronsson blir ansvarig för region Stockholm och vice vd Thomas Dahl ansvarig för region Göteborg där verksamheten i Helsingborg ingår.

Utöver att verksamheten organiseras i regioner utökas även fokus på utveckling och nybyggnation av hyresrätter. En koncerngemensam specialistgrupp ansvarar för att även fortsättningsvis säkerställa energieffektiva nyproduktioner till en avkastning på minst 7 %.

– Vår nyproduktionsvolym har ökat markant sedan ett par år tillbaka. Genom att organisera verksamheten i regioner blir hela byggprocessen mer lokalt integrerad och kommer nu närmare respektive verksamhet och närmare kunderna. För att fortsätta bidra till hållbar stadsutveckling i de städer vi är verksamma har vi också tillsatt en specialistgrupp som kommer att ha fortsatt fullt fokus på vår lönsamma, energieffektiva nyproduktion, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

För frågor med anledning av pressmeddelandet:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

Bild för fri publicering: www.wallenstam.se/pressbilder klicka på fliken ledning och styrelse

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 22 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar