Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Wallenstam säljer en bostadsfastighet på Linnégatan 41-45 i Göteborg (Olivedal 14:14) till en bostadsrättsförening. Försäljningen är ett resultat av hyresgästernas önskemål om att få förvärva huset. I samband med att bostadsrättsföreningen tar över fastigheten kommer det att finnas möjlighet att bygga om kommersiella ytor till ytterligare 11 lägenheter. Wallenstam byggde fastigheten 1981 och har ägt den sedan dess. Fastigheten omfattar 14 000 kvm, varav cirka 8 000 kvm utgör bostadsyta. Köpeskillingen uppgår till 208 Mkr vilket är cirka 4 procent över Wallenstams senast gjorda värdering. Fastigheten tillträds den 15 december 2004. Göteborg den 15 december 2004 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av finans-och infodirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00, alternativt 0705-17 11 37.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar