Wallenstam säljer bostadsfastighet i Göteborg

Bostadsfastigheten Göteborg Torp 24:5, som är belägen på Anders Zornsgatan 23, säljs till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Fastigheten omfattar 1 857 kvm, varav bostadsyta utgör 1 761 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 42,9 Mkr. Försäljningsvärdet överstiger Wallenstams värdering med dryg 30 procent. Försäljning sker genom juridisk person.

”Intresset är fortsatt stort från våra hyresgäster att köpa våra fastigheter i både Göteborg och Stockholm” säger Hans Wallenstam, VD.

Både bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden har stor efterfrågan. För att tillgodose båda fortsätter Wallenstam sin satsning på nyproduktion av bostäder genom att för närvarande bygga 450 nya hyresrättslägenheter. Nyproduktionen sker framförallt i Stockholmsregionen” fortsätter Hans Wallenstam.


Fastigheten frånträds per dagens datum.


Göteborg den 30 augusti 2007


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37Detta är kurspåverkande information som skickats till Finansinspektionen.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar