Wallenstam säljer bostadsfastighet i Stockholm

Bostadsfastigheten Stockholm Järnlodet 24, som är belägen på Sibyllegatan 9 A-B säljs till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Fastigheten omfattar 2 981 kvm, varav bostadsyta utgör 2 001 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 111,25 Mkr. Försäljningsvärdet överstiger Wallenstams värdering per den 30 juni 2007 med 17 procent. Försäljning sker genom juridisk person.

”Intresset är fortsatt stort från våra hyresgäster att köpa våra fastigheter i både Göteborg och Stockholm” säger Hans Wallenstam, VD.

Både bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden har stor efterfrågan. För att tillgodose båda fortsätter Wallenstam sin satsning på nyproduktion av bostäder genom att för närvarande bygga 450 nya hyresrättslägenheter. Nyproduktionen sker framförallt i Stockholmsregionen” fortsätter Hans Wallenstam.


Fastigheten frånträds per dagens datum.Göteborg den 1 oktober 2007


Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar