Wallenstam säljer till hyresgäster för 290 Mkr

Wallenstam säljer en fastighet vid Hässelby Strand i Stockholm till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Köpeskillingen uppgår till 290 Mkr och försäljningspriset överstiger senaste årsskiftesvärdering med cirka 20 %.

– Vi noterar ett fortsatt stabilt intresse från våra hyresgäster att ombilda fastigheterna de bor i till bostadsrättsföreningar. För hyresgästernas del skapas i princip alltid ett övervärde i samband med en ombildning. Just denna affär är en relativt stor ombildning med 150 lägenheter. För vår del är försäljningen ett led i vår strategi med ett ökat fokus på nyproduktion av hyresrätter, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Fastigheten, Gästsalen 3, med adress Medsolsbacken 13-17 och Maltesholmsvägen 147, har en total yta på cirka 13 800 kvadratmeter, varav bostadsarean uppgår till cirka 13 400 kvadratmeter.

Fastigheten frånträds per dagens datum.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar