Wallenstam självförsörjande på förnybar energi

Efter förvärv av ytterligare två driftsatta vindkraftverk är Wallenstam, som enda fastighetsbolag i Sverige, nu självförsörjande på förnybar energi.  Med 52 vind- och vattenkraftverk har Wallenstam nu en total installerad effekt på 100 megawatt.  Det innebär att verken varje månad producerar lika mycket energi som bolagets egna fastigheter och kunder förbrukar.  2012 producerades 180,1 GWh.

I samband med köpet av de två verken från Eolus sålde Wallenstam 50 procent av sin andel i vindkraftsprojektet Lunnekullen till Eolus. Nettoinvesteringen uppgick till 59,5 Mkr.                                                                                       

– Koldioxidutsläppen måste minska, vi är stolta över att bidra till det och varje månad kunna försörja våra fastigheter och kunder med egenproducerad grön el. 2006 driftsatte vi vårt första vindkraftverk och nu sju år senare är vi i mål, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Wallenstams vindkraftverk är spridda över landet från Jämtland i norr till Skåne i söder. De två nyförvärvade vindkraftverken är belägna i Kävlinge kommun, norr om Lund.

Utöver det byggs ytterligare en park med åtta vindkraftverk i Uddevalla kommun som beräknas att tas i drift under första kvartalet i år. Ytterligare ett par projekt är under utredning men inga investeringsbeslut är fattade ännu.

– Vi är självförsörjande på förnybar energi men tar även höjd för den omfattande nyproduktion av bostäder vi har framför oss. Vår satsning är långsiktig och jag ser en god lönsamhet med tiden, säger Hans Wallenstam.

Vindkraftsprojekten namnges, som ett bevis på uppskattning, efter de medarbetare som har arbetat längst tid i bolaget. Bo Strandberg, vd för Wallenstam NaturEnergi och initiativtagare till Wallenstams vindkraftssatsning har nyligen fått vindkraftsparken Kilagården namngiven efter sig. Bo Strandberg anställdes i april månad 1992.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.