Wallenstam skriver blockuthyrningsavtal med Göteborgs Universitet

Wallenstam skriver blockuthyrningsavtal med Göteborgs Universitet Wallenstam tecknar ett 10 årigt blockuthyrningsavtal med Göteborgs Universitet. Avtalet avser 10 lägenheter på Linnégatan 41-45. Den totala ytan uppgår till 412 kvm med en årshyra om 500 000 kronor vilket motsvarar 1 213 kronor/kvm. Wallenstams indexklausul med minimihöjning om 2 procent är kopplad till kontraktet. Göteborg 1 oktober 1998 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna marknads-och informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 0705 - 17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor är Wallenstam också ett av de största noterade fastighetsbolagen i Sverige.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.