Wallenstam startar nybyggnation av Symfonin i Gränby, Uppsala

Nu har byggnationen av Wallenstams tredje bostadsproduktion i Uppsala påbörjats. På Bruno Liljeforsgatan i Gränby kommer 116 hyreslägenheter att vara klara för inflyttning till sommaren 2017. Wallenstams andra pågående nyproduktioner i Uppsala är Snickeriet med 137 hyreslägenheter i Östra Sala backe och Fjärilen i Rosendal med 145 hyreslägenheter.

– Det är glädjande att vi nu har nästan 400 lägenheter i produktion Uppsala. Behovet av bostäder är stort och vi ser fram emot att fortsätta bidra till att skapa fler hem i Uppsala. Det formella spadtaget för Symfonin tas tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick början av februari, säger Mathias Aronsson, vvd Wallenstam AB.

I Symfonin kommer de 116 lägenheterna att bli i storlekarna ett till tre rum och kök med en tyngdpunkt på två rum och kök. Det blir en klimatsmart fastighet som försörjs med grön el från Svensk NaturEnergi.

Arkitekturen i de olika delarna av fastigheten syftar till att de tydligt ska urskilja sig från varandra med en färgsättning som är inspirerad från befintlig bebyggelse i norra Gränby.

Själva stommontaget beräknas starta i mars nästa år och lägenheterna beräknas stå klara sommaren 2017.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 38

Bilder för fri publicering:
www.wallenstam.se/bilder

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 30 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 300 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar