Wallenstam tecknar hyresavtal med CAP GEMINI

Wallenstam tecknar hyresavtal med CAP GEMINI Wallenstam har tecknat hyresavtal med CAP GEMINI avseende nya kontorslokaler. Lokalerna är belägna på Mölndalsvägen 36 - 38 i Göteborg och är inflyttningsklara i januari 1999. Hyresvärdet på årsbasis är drygt fyra miljoner kronor. "CAP GEMINI som är ett spetsföretag inom IT ställer stora krav på levande lokaler med fokus på funktionalitet och effektivitet. Överenskommelsen är en bekräftelse på att näringslivsklimatet förbättrats kraftigt i Göteborg" säger Thomas Dahl, marknads-och informationsdirektör i Wallenstam. Göteborg 25 maj 1998 Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna Marknads-och informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 031 - 20 00 00.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar