Wallenstam utökar koncernledningen

Koncernledningen i Wallenstam utökas nu med ytterligare en person och de administrativa staberna organiseras i två enheter för tydligare fokus och synergieffekter.
Från och med dagens datum ingår Susann Linde i koncernledningen som administrativ direktör med ansvar för stabsfunktioner inom ekonomi, finans, juridik, skatt och it. Elisabeth Vansvik blir kommunikations- och HR-direktör med ansvar även för hållbarhet, säkerhet och kundservice.

– Det känns positivt att vi får ett utökat fokus dels på processer genom Susann Linde som administrativ direktör, dels på övergripande varumärkesfrågor med Elisabeth Vansvik som kommunikations- och HR-direktör. Susann blir också ny i ledningsgruppen där hennes kompetens och engagemang blir ett bra tillskott, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Susann Linde är född 1979 och har arbetat med ekonomifrågor inom Wallenstamkoncernen sedan 2001 och som koncerncontroller sedan 2008.

Elisabeth Vansvik är född 1970 och har arbetat med kommunikationsfrågor inom Wallenstamkoncernen sedan 2002. År 2011 tillträdde hon som kommunikationsdirektör.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 klockan 10.30.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikations- och HR-direktör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Bild för fri publicering: www.wallenstam.se/bilder

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar