Wallenstam vinner pris för bästa IR-webb på Large Cap 2014

Wallenstam har fått pris för bästa IR-webbplats 2014 bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Caplista. Priset är en del av tävlingen Årets börsbolag som arrangeras av Kanton och Aktiespararna.

Totalt har 146 börsbolags IR-webbplatser granskats. Motivering till Wallenstams placeringar är:

”På Wallenstams webbplats finns gott om relevant information till investerare och andra intressenter. Fastighetsmarknaden beskrivs på ett utförligt sätt och webbplatsen innehåller även en samlad redogörelse för motiven till att investera i Wallenstam. Med 26 poäng av 33 möjliga uppnår Wallenstam högst antal poäng i tävlingen Bästa IR-webbplats bland bolag noterade på listan Nasdaq Stockholm Stora bolag.”

Det är med stolthet vi tar emot priset för den finansiella informationen på vår webb. Den här segern delas av många inom bolaget och blir en drivkraft i vårt kommande arbete, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör.

Samarbetspartners för wallenstam.se är Stendahls.net och samt Alert IR. Besök Wallenstams IR-webb på www.wallenstam.se/IR

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 67 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar