Wallenstams miljöarbete prisas

Wallenstam har förärats priset World in property award, för sitt omfattande miljöarbete. Priset som delades ut igår på fastighetsgalan beskrivs som ett rikstäckande pris som delas ut till ett bolag eller projekt som gör, eller kommer att göra, ett extraordinärt avtryck på den svenska fastighetsmarknaden.

Nomineringen lyder:  

"Sedan några år tillbaka är bolaget självförsörjande på förnybar energi. I dag har bolaget 64 vindkraftverk runt om i landet där dotterbolaget Svensk NaturEnergi erbjuder 100 procent grön el till ett bra pris. Vid nybyggnation bygger bolaget i grundutförande fastigheter med en energiförbrukning på cirka 60 kWh/kvm/år, vilket är lägre än både Boverkets krav samt vad energiförbrukningen för lågenergihus är.”

Det här priset är ett fint kvitto för oss att vi är på rätt väg med våra miljösatsningar, där Svensk NaturEnergi som dotterbolag och satsning utgör en stor och viktig del tillsammans med vårt miljötänkande i nyproduktion och förvaltning. Jag är stolt över vårt medvetna miljöarbete och att vi är självförsörjande på förnybar el från egna vindkraftverk, säger Hans Wallenstam, vd.

Fastighetsgalan som arrangeras av World in Property tillsammans med Lokalguiden. Enligt beskrivningen av priset World in property award ska pristagaren visa på visionärsskap, framtidstro, mod och samhällsnytta i sitt arbete med stadsutvecklingsprojekt antingen inom bostadsområdet eller inom den kommersiella sektorn.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar