Ledningsförändring i Waves4Power

Efter fem spännande och utmanande år har VD Ulf Lindelöf valt att på egen begäran lämna uppdraget som VD för Waves4Power. Det är främst oenighet mellan Ulf och styrelsen om bolagets framtida styrning och framdrift som ligger till grund för beslutet.

Bengt Mårlind tar från om med 2017-11-10 över som tf VD under tiden fram tills dess en ny VD har rekryterats. Bengt har lång erfarenhet från företagsledande arbete, både som VD och styrelseordförande. Bengt är också ordinarie ledamot av Waves4Powers styrelse.

Ulf finns även framåt tillgänglig för bolagets räkning och vill självklart dra sitt strå till stacken för att företaget ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Waves4Power AB: +46 31 757 04 01

T f VD: bengt.marlind@waves4power.se 

Ordförande: anders.barne@waves4power.com

CMO: jonas.kamf@waves4power.com     

 Waves4Power är ett svenskt bolag med säte i Göteborg som utvecklar och säljer fossilfria energisystem baserade på vågkraft. Waves4Power fokuserar på hållbarhet, servicebarhet och lönsam elproduktion. Kärnan i W4P vågkraftsystem är en kraftgenererande boj med elastiska förankringar. Bolaget har utvecklat den senaste generationen av vågkraftverk sedan prototypen av WaveEL bojen lanserades utanför Vinga år 2010. Idag arbetar W4P med ett nätverk av kommersiella industriella partners och i nära samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola. www.waves4power.com  

Taggar:

Om oss

Waves4Power är ett svenskt bolag med säte i Göteborg som utvecklar och säljer fossilfria energisystem baserade på vågkraft. Waves4Power fokuserar på hållbarhet, servicebarhet och lönsam elproduktion. Kärnan i W4P vågkraftsystem är en kraftgenererande boj med elastiska förankringar. Bolaget har utvecklat den senaste generationen av vågkraftverk sedan prototypen av WaveEL bojen lanserades utanför Vinga år 2010. Idag arbetar W4P med ett nätverk av kommersiella industriella partners och i nära samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola.  www.waves4power.com

Prenumerera

Snabbfakta

Efter fem spännande och utmanande år har VD Ulf Lindelöf valt att på egen begäran lämna uppdraget som VD för Waves4Power. Det är främst oenighet mellan Ulf och styrelsen om bolagets framtida styrning och framdrift som ligger till grund för beslutet.
Twittra det här