Hantering av översvämning i urbana områden – ny vitbok med internationella erfarenheter

Översvämningar på grund av kraftiga skyfall är ett internationellt problem. Urbana områden nära hav och stora sjöar är särskilt sårbara. En helt ny rapport från världens största plaströrstillverkare Wavin vill bidra till en diskussion om hur vi tillsammans skapar städer som står emot vid höga vattenflöden.

 

Wavin presenterar vitboken The Role of Urban Stormwater Management in Building a Sustainable, Climate-Resilient City, publicerad i juni 2017.

Aktuell forskning och innovationer
Vitboken fokuserar på hantering av översvämning i urbana områden. Aktuell forskning på området beskrivs, liksom den roll som teknik och innovationer spelar i hur vi skapar städer som står emot vid höga vattenflöden.

 – Syftet med vitboken är att uppmuntra beslutsfattare, stadsplanerare, utförare och boende att ta reda på mer om hur vi tillsammans skapar resilienta städer, säger Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige.

Sårbart samhälle
Städer nära stora sjöar och hav är särskilt sårbara. Allt för ofta är de hårdgjorda ytorna för stora och avrinningsmöjligheterna för små. Några millimeter vatten blir på stora ytor som vägar, torg och parkeringsplatser snabbt många ton.

Klimatförändringarna och periodvis ökande vattenflöden har gjort att dagvattenhantering inte längre är en fråga enbart för enskilda kommuner, regioner eller ens länder. Vi behöver hitta samarbeten och utbyta kunskap för att kunna hantera framtidens stormfloder, kraftiga skyfall och översvämningar.

 – Wavin hoppas därför kunna bidra till en dialog kring dessa frågor. Länder som Tyskland och framför allt Nederländerna har erfarenheter som kan vara värdefulla för oss i Sverige, säger Tomas.

Samlar kunskap
Företaget gör därför en internationell satsning på att samla kunskap och erfarenheter på wavin.se/toolkit.

Där finns vitboken och annat informationsmaterial att ladda ner, samt en omfattande intervju med Dr Frans van de Ven, expert på översvämning i urbana områden vid Delft tekniska universitet i Nederländerna. Där kommer man att samla framgångsrika exempel på hantering av översvämningar.

Kontakt:

Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige AB
Tomas.nordin@wavin.com
Tel: 070-523 33 73

 

 

 

Om Wavin

Svenska Wavin här sedan 1981 varit en ledande producent av plaströrssystem i Sverige. Företaget ingår i Wavin Group som är marknadsledande i Europa inom plaströrssystem. Wavin Group har sitt huvudkontor i Zwolle, Holland och är direkt representerad i 25 europeiska länder med totalt 30 produktionsanläggningar. Wavin har cirka 5500 anställda och en årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder Euro. Wavin ingår i mexikanska Mexichem gruppen som är världsledande inom plaströrsystem.

För mer information besök www.wavin.se

 

Taggar:

Om oss

Svenska Wavin har sedan 1981 varit en ledande producent av plaströrsystem i Sverige. Företaget ingår i Wavin Group som är marknadsledande i Europa inom plaströrsystem. Wavin Group har sitt huvudkontor i Zwolle, Holland och är direkt representerad i 25 europeiska länder med totalt 30 produktionsanläggningar. Wavin har cirka 5500 anställda och en årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder Euro. Wavin ingår i mexikanska Mexichem gruppen som är världsledande inom plaströrsystem.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Syftet med vitboken är att uppmuntra beslutsfattare, stadsplanerare, utförare och boende att ta reda på mer om hur vi tillsammans skapar resilienta städer.
Tomas Nordin, försäljningsansvarig, Wavin Sverige.