Wayfinder Systems till NGM Equity – erbjudandet övertecknat

Stockholm, 4 oktober 2005. Erbjudandet att teckna aktier i Wayfinder Systems AB (publ) (”Wayfinder Systems”) övertecknades. Genom erbjudandet tillförs Wayfinder Systems cirka 186,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen uppgår till 49 SEK per aktie. Efter erbjudandet kommer antalet aktier att uppgå till 12.409.210 aktier, varav 3.808.000 aktier nyemitteras i samband med erbjudandet. De nyemitterade aktierna motsvarar 30,7 procent av antalet utestående aktier.

Genom erbjudandet tillförs Wayfinder Systems cirka 600 aktieägare. De nyemitterade aktierna har till 74 procent tecknats av svenska och internationella institutioner och till 26 procent av allmänheten. Wayfinder Systems aktie beräknas noteras på NGM Equity omkring den 21 oktober 2005 under kortnamnet ”WAYF”. E. Öhman J:or Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wayfinder Systems. För mer information, vänligen kontakta: Magnus Nilsson, VD och styrelsemedlem, tfn: 08-555 176 00 Lars-Erik Larsson, CFO, tfn: 046-288 22 08 samt mob: 0732-67 03 73 Ebba Lövenskiöld, IR/PR, tfn: 08-555 176 04 samt mob: 0709-49 63 41

Om oss

Wayfinder erbjuder kart-, vägvisnings- och GPS-navigeringstjänster för mobiltelefoner. Utifrån dessa grundtjänster, förser vi mobilanvändare med innehållstjänster som digitala cityguideböcker, trafikinformation, valutakonvertering och vädertjänst. Wayfinder har valt Tele Atlas digitala kartor därför att de är kompletta, precisa och alltid uppdaterade. Bland våra kunder finns ledande telefontillverkare och operatörer så som Telenor, 3, AT&T, O2, Vodafone, SFR, Pannon, Telefonica och mobilkom austria. Produkterna säljs till slutanvändare både på den europeiska och amerikanska marknaden. Wayfinder har över 1 000 000 unika användare. Wayfinder är sedan den 21 oktober 2005

Prenumerera

Dokument & länkar