Valberedning inför årsstämma 2017

Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 29 maj, 2017.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Eric Severin (representerar Severin Invest AB)
  • Stefan Tegenfalk (representerar Goldcup 12886 AB)
  • Peter Kopelman (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)
  • Staffan Dahlgren (representerar Dahltec AB)
  • Stefan Blixt (representerar Fiber Access Management Intressenter AB)

Eric Severin har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med bolagsordningen. Valberedningen representerar tillsammans 51,85 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på Bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra detta genom e-post till: eric.severin@shortcap.se eller genom brev till: Waystream Holding AB, Att: Valberedningen, Färögatan 33, 164 51 Kista senast den 20 mars 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
E-post: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank. 

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera