Waystream levererar nätverksutrustning till nybildade MittNäts fiberbaserade stadsnät i sex kommuner

Waystream, som utvecklar och säljer bredbandsutrustning, och Netnordic, en partner till Waystream, ska leverera nätverksutrustning för att koppla ihop stadsnäten i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Åmål. MittNät är ett nyligen bildat samverkansbolag för öppna och neutrala stadsnät över fiber i de sex kommunerna.

MittNät ska med hjälp av Netnordic och Waystreams produkt MS 4000 ta över näten i egen regi. Syftet är att förenkla administrationen och hanteringen av distributionen av tjänster mellan kommunerna. Samtidigt snabbas utrullningen av fiberbaserat bredband upp i flera kommuner. Sammanlagt når MittNät potentiellt 160 000 invånare.

”För att säkerställa kapacitet, tillgänglighet och säkerhet vid anslutning av våra sex kommuner till vårt centrala stödsystem har vi valt att låta vår partner Netnordic byta ut äldre nätverksutrustning mot modernare utrustning från Waystream. Nu har vi de förutsättningar som behövs för effektiv hantering och distribution av tjänster mellan våra kommuner”, säger MittNäts VD Hafsteinn Jonsson.

Leverans gjordes i september och installation och driftsättning sker löpande under hösten. Waystream levererar kontinuerligt utrustning till medlemskommunernas nät i takt med deras anslutning av nya slutkunder.

”Vi är mycket glada att MittNät valt Waystream för framtiden. MittNät, Netnordic och Waystream har tillsammans en gedigen erfarenhet av öppna stadsnät och tillsammans kommer vi att leverera bästa möjliga kvalitet och slutkundsupplevelse för invånarna i de sex kommunerna”, säger Waystreams VD Johnny Hedlund.

För mer information, kontakta:
Johnny Hedlund, VD
johnny.hedlund@waystream.com
+46 734 38 23 29

Waystream är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, som används för att bygga fiber till hemmet och företag. Fram till dags dato har vi levererat cirka 1,5 miljoner kundportar, främst i Norden, till en rad olika bredbandsleverantörer. Läs mer på www.waystream.com.

Om oss

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera