Vart fjärde brittiskt företag har avskedat för Internetmissbruk

Vart fjärde brittiskt företag har avskedat för Internetmissbruk En ny undersökning visar att vart fjärde brittiskt företag har tvingats avskeda medarbetare till följd av otillåten Internetanvändning. I hela 7 av 10 fall handlade det om porrsurfande. Av undersökningen framgår också att hela 72 procent av företagen har hanterat personalärenden som rör olämpligt surfande. 40 procent uppger att de någon gång hanterat ärenden som har väckts av missnöjda kollegor. Personalcheferna på 544 av Storbritanniens största företag deltog i undersökningen, som genomfördes av tidningen Personnel Today och programföretaget Websense, som tillhandahåller lösningar för Internetfiltrering på arbetsplatser. Internetmissbruk är ett stort problem på brittiska arbetsplatser. Enligt undersökningen får personalcheferna i genomsnitt in ett nytt ärende varje månad. Trots det förekommer ämnet sällan i den offentliga debatten. De flesta chefer väljer att hantera det i tysthet, med ett personligt samtal som ibland följs upp med en muntlig varning. I 24 procent av fallen leder emellertid ärendena till avsked. Det är dyrt att byta ut anställda. Utöver alla kostnader som automatiskt följer med en nyrekrytering - upp till 150 procent av årslönen enligt vissa studier - kan dessutom illa skötta uppsägningar generera både dåligt anseende och ytterligare kostnader för företag. Det gör att allt fler arbetsplatser använder sig av tekniska lösningar för så kallad Employee Internet Management (EIM) för att de interna reglerna för Internetanvändning ska kunna upprätthållas automatiskt. - Företag är angelägna om att skydda sig själv och sina anställda från eventuella rättsliga konsekvenser av porrsurfning eller nerladdning av copyrightskyddade program, filmer, spel och liknande. EIM-produkter gör det dessutom lättare att spara bandbredd och lagringskapacitet, förklarar Geoff Haggart, Europachef för Websense. Tillfrågade om hur mycket de anställda borde få ägna sig åt privat surfande svarade de tillfrågade personalcheferna 20 minuter, men misstänker att det i dag snarare handlar om en halvtimme. # # # Om Websense Websense Inc. är världsledande inom Employee Internet Management (EIM), lösningar för filtrering av Internettrafik och upprätthållande av Internetpolicies. Företaget bildades 1994 och är noterat på NASDAQ (WBSN). Antalet kunder uppgår till drygt 17 000, från mellanstora företag med 100 anställda till världsomspännande organisationer med tiotusentals Internetaccesser. Bland kunderna återfinns till exempel hälften av de globala företagen på Fortune 500- och FTSE 100-listorna. Det rör sig sammantaget om 12 miljoner Internetaccesser över hela världen. Bland strategiska samarbetspartners på teknikområdet återfinns CacheFlow, Check Point, Cisco, Inktomi, Microsoft och Network Appliance. För ytterligare information och beställning av undersökningen, vänligen kontakta Johanna Severinsson Martin Lindvall Websense Inc. Florman PR +44 1932 79 61 05 0709-69 25 25 +44 7775 66 26 24 martin.lindvall@flormanpr.se jseverinsson@websense.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00210/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar