Unik app visar hur solen faller i obyggda kvarter

En nyutvecklad unik mobilapp – wec360° AR – gör att man i en vanlig mobiltelefon eller surfplatta kan se tredimensionellt exakt hur solljuset kommer att falla under dagens lopp över planerade hus och hela bostadsområden; detta trots att byggarbetet ännu inte har startat. Appen, som har utvecklats av det svenska 3D-företaget wec360°, underlättar för både byggbolag och bostadsköpare att mycket tidigt fatta rätt beslut.

wec360° AR är avsedd att kunna utnyttjas av både bygg- och fastighetsbolag, för att visa vilken inverkan solljuset kommer att ha på planerade byggprojekt under dygnets olika timmar, alltifrån det tidiga gryningsljuset ända tills solen har gått ner. Den utnyttjar det allra senaste inom den mycket uppmärksammade AR-tekniken (augmented reality eller på svenska: förstärkt verklighet)

Appen är byggd för att vara lätt att använda. Telefonens eller surfplattans kamera riktas mot en vanlig två­dimensionell projektritning. På bildskärmen syns då en tredimensionell bild av hus, kvarter eller hela stadsdelar. Med ett skjutreglage på bildskärmen kan man flytta solen till olika tidpunkter på dagen. Det går också att panorera runt objekten och se hur solskenet faller – uppifrån och från sidorna, nära eller långt bortifrån.

För fastighetsbolagen inne­bär appen att det går att visa potentiella bo­stads­köpare hur ljuset kommer att falla ur alla olika vinklar på just deras tilltänkta lägenhet, viket ger ett tryggare underlag för köpbeslutet. Bygg­bolag kan använda appen i ett mycket tidigt stadium i bygg­process­en. Det kan vara t ex när bygglov ska sökas, för att visualisera vilken ljus­på­verkan som nya hus får på den omkring­liggande be­bygg­elsen. Dessutom kan man få fram underlag för den optimala placeringen av ny bebygg­else i förhållande till väderstrecken.

– Användningsområdet är heller inte begränsat till just husbebyggelse. Det kan lika gärna handla om större infrastruktur­projekt, där man snabbt kan få en bra bild av gestaltningen vid olika tidpunkter på dagen. AR-tekniken öppnar för väldigt många nya sätt att konkretisera projekt som fram till nu bara har gått att se på ritning, säger wec360°s vd Mattias von Corswant.

Appen finns inom kort på Google Play för Android-telefoner och -surf­plattor. Senare kommer den även på App Store för Apples IOS-enheter.

AUGMENTED REALITY (AR)
En digital presentationsteknik, som förstärker och kompletterar sinnesintryck med digitalt lagrad information som presenteras via till exempel en bildskärm eller mobiltelefon. AR kan förstärka en upplevelse i till exempel en bild eller film genom att lägga till information som visas med andra bilder, text, ljud eller hänvisningar till fördjupningar.

 

För ytterligare information, kontakta:
Mattias von Corswant, vd
0736-17 46 67, mattias@wec360.se

wec360° är en av Sveriges ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av VR (Virtuell verklighet) och AR (Förstärkt verklighet). Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i första hand nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, Peab, HSB och Riksbyggen, samt allmännyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg och Malmö. wec360°:s presentationer i VR produceras i samarbete med Bybrick. Mer information finns på www.wec360.se

Om oss

wec360° är en av Sveriges ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av VR (Virtuell verklighet) och AR (Förstärkt verklighet). Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i främst nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, HSB, Peab och Riksbyggen samt allmän¬nyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg och Malmö. wec360° är samarbetspartner med Samsung för bland annat Virtual Reality-teknik. Mer information finns på www.wec360.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar