ÄNDRING I STYRELSEN SAMT BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Vid årsstämma den 9 oktober 2007 beslutades att till ny ledamot av styrelsen välja Marcus Söderblom. Vidare beslutades att omvälja Theodor Dalenson, Greger Hagelin, Per Sjönell samt Anders Slettengren till styrelseledamöter samt att till styrelsesuppleanter omvälja Helena Carlsson och David Hedman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtidigt beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om en, av Nove Capital Master Fund Ltd tidigare garanterad, riktad emission av aktier. Beträffande övriga villkor för bemyndigandet hänvisas till tidigare utfärdad kallelse.


WeSC är ett varumärkesföretag som haft en god tillväxt sedan starten 2000. WeSC arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet "streetfashion". Varumärket och företaget har sin grund inom skateboard- och snowboardkulturen. WeSC finns idag representerade i 1.500 affärer i 22 länder och har 19 internationella distributörer.

WeSC är listade på beQuoted. Sponsor till WeSC är Remium AB.

Om oss

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Prenumerera

Dokument & länkar