ÄNDRING I STYRELSEN SAMT BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Vid årsstämma den 9 oktober 2007 beslutades att till ny ledamot av styrelsen välja Marcus Söderblom. Vidare beslutades att omvälja Theodor Dalenson, Greger Hagelin, Per Sjönell samt Anders Slettengren till styrelseledamöter samt att till styrelsesuppleanter omvälja Helena Carlsson och David Hedman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtidigt beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om en, av Nove Capital Master Fund Ltd tidigare garanterad, riktad emission av aktier. Beträffande övriga villkor för bemyndigandet hänvisas till tidigare utfärdad kallelse.


WeSC är ett varumärkesföretag som haft en god tillväxt sedan starten 2000. WeSC arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet "streetfashion". Varumärket och företaget har sin grund inom skateboard- och snowboardkulturen. WeSC finns idag representerade i 1.500 affärer i 22 länder och har 19 internationella distributörer.

WeSC är listade på beQuoted. Sponsor till WeSC är Remium AB.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar