Kvartal 1 - Förbättrad lönsamhet och ytterligare förstärkt organisation

Perioden maj 2008-juli 2008 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 MSEK (43,6). • Rörelseresultatet ökade till 3,4 MSEK (-2,4). • Resultat efter skatt ökade till 1,3 MSEK (-2,4), motsvarande 0,17 SEK (-0,70) per aktie. Väsentliga händelser • Fortsatt stark orderingång för hösten 2008 som totalt ökat med 50 procent mot föregående år. Mot bakgrund av orderingången bedöms tillväxten för helåret att kunna överstiga 30 procent. • Samtliga egna butiker har visat på väsentliga försäljningsökningar jämfört med föregående år och genomförsäljningen har generellt varit bra. • Expansionen i USA fortsätter och bedöms leda till ytterligare resultatförbättringar för helåret. • WeSC förstärker organisationen med en ny försäljningschef och en ny marknadschef. Vidare har bolagets finanschef, Johan Larsson utnämnts till vice VD och operativ chef. Kommentar från VD ”Vi ser en fortsatt mycket stark efterfrågan på den globala marknaden för streetfashion, inte minst i USA där förorder för den mindre höstkollektionen (H2) ökade med 560 procent jämfört med förra året. Mot bakgrund av den svagare privatkonsumtionen i USA är det en stark siffra. Vår europeiska plattform utvecklas också bra. Vi har sagt att vi ska öka vår lönsamhet betydligt och utfallet för det första kvartalet visar att vi är på rätt väg. Jag är också väldigt nöjd med våra chefsrekryteringar som säkerligen kommer att bidra till fortsatt förstärkning av varumärket WeSC och ännu bättre försäljning,” säger Greger Hagelin, VD. WeSC är ett varumärkesföretag som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 1 500 butiker via distributörer i 20 länder samt med egen distribution i Sverige och USA

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar