Kvartal 4 - Fortsatt positiv utveckling

Fortsatt positiv utveckling Perioden maj 2008-april 2009 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent och uppgick till 296,7 MSEK (214,4). • Rörelseresultatet ökade till 37,7 MSEK (12,8). • Resultat före skatt ökade till 47,9 MSEK (5,6). • Resultat efter skatt ökade till 34,3 MSEK (3,8), motsvarande 4,65 SEK (0,64) per aktie. • Eget kapital ökade till 120,3 MSEK (34,2) och eget kapital per aktie till 16,3 SEK (5,7) • Bolagets likvida medel uppgick per den 30 april 2009 till 66,0 MSEK (6,2) och soliditeten uppgick till 64,0 procent (38,1). • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008/2009. Fjärde kvartalet februari 2009-april 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 80,4 MSEK (50,7), en ökning med 59 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MSEK (5,0). • Resultat före skatt ökade till 3,6 MSEK (1,0). • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (3,3), motsvarande 0,33 SEK (0,56) per aktie. Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet • Förorder avseende första delen av höstkollektionen 2009 ökade med cirka 24 procent. • USA är den marknad där WeSC haft starkast tillväxt och utgör nu bolagets enskilt största marknad. Förordernivåerna indikerar en fortsatt stark utveckling i USA. • Flera distributörer har fattat beslut om att öppna WeSC-butiker i egen regi. ”Vi befinner oss i en otroligt intressant situation där varumärket WeSC blir allt starkare . Vi har haft och kommer att ha ett antal intressanta samarbeten internationellt, som kommer att bidra till att ytterligare skapa uppmärksamhet för vårt varumärke. Efter att USA nu blivit vår största marknad kommer vi även att fokusera på större marknader i Europa och att öppna upp nya marknader i Asien. Vi fortsätter våra ansträngningar för att försöka bygga upp det främsta street fashion varumärket i världen” säger Greger Hagelin, VD. ”Vårt första år på NasdaqOMX First North har präglats av en extremt turbulent aktiemarknad och en skarp konjunkturinbromsning. WeSC har klarat av att manövrera sig igenom denna svåra marknadssituation och levererat hög tillväxt och kraftigt förbättrade resultat trots att vi har brottats med problem både externt som internt. Även om konjunkturen fortsätter att vara svag gör vi bedömningen att WeSC har stora möjligheter att fortsätta expandera och därmed förbättra försäljning och resultat under det närmaste året.” säger Theodor Dalenson, styrelseordförande. WeSC är ett varumärkesföretag som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 1 500 butiker via distributörer i 18 länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Tyskland och Österrike.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar