LENA PATRIKSSON KELLER LÄMNAR STYRELSEN I WeSC AB

Lena Patriksson Keller lämnar styrelsen i WeSC AB (publ) på grund av tidsbrist i samband med ett större fokus på att utveckla den egna verksamheten.

"Jag har haft en dialog med Lena under 2016 angående hennes arbetssituation och hennes önskan att lämna styrelseuppdraget I WeSC och vi har kommit överens om hon lämnar styrelsen. Nomineringskommittén har redan tidigare diskuterat flera potentiella kandidater till styrelsen och i samband med årsstämman 2017 kommer förslag till nyval av ytterligare en styrelseledamot" säger Theodor Dalenson, styrelseordförande i WeSC samt ordförande i nomineringskommittén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Tony Wester, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

Denna information är sådan information som WeSC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 20.00  CET.

Om WeSC AB

WeSC AB (publ) är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 22 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar