WeSC: Företrädesemissionen är fulltecknad

Nyemissionen i WeSC är fulltecknad. Emissionen tecknades till 77 procent med företräde genom utnyttjande av teckningsrätter. Resterande del har tecknats utan företräde. Totalt inbringar nyemissionen 21.891.547 kronor före emissionskostnader.

”Jag är nöjd med att såväl förvärvet av The Shirt Factory som nyemissionen nu är genomförda trots en lite besvärlig marknadssituation. Efter en period av omfattande om positionering av varumärket och omstrukturering av verksamheten kan vi förhoppningsvis blicka fram emot vad som bör kunna bli ett bra år för såväl bolaget som dess prövade aktieägare”, säger Theodor Dalenson, Styrelseordförande WeSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom återförsäljare och 24 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 30.

Om oss

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Prenumerera

Dokument & länkar