WeSC: Förorder för höstkollektionen 2012 uppgår till 143 MSEK

WeSC har avslutat införsäljningen av höstkollektionen 2012. Totalt uppgick förorder till ca 143 MSEK jämfört med 153 MSEK som rapporterades vid motsvarande införsäljning föregående år, vilket i SEK och lokala valutor motsvarar en nedgång på cirka 6 procent. Införsäljningen av vinterkollektionen 2012 kommer att ske under maj.

”Vi har inför denna införsäljning fokuserat på marginaler framför tillväxt och är nöjda med förorderutvecklingen för höstkollektionen 2012, inte minst med tanke på att våra kunder och distributörer i Europa fortfarande har det besvärligt. En mindre nedgång av förordernivå är relativt bra med tanke på att vi just nu fokuserar på att återhämta det gångna årets tapp i såväl brutto- som nettomarginaler. Om det skulle visa sig att detta sker på bekostnad av en lägre tillväxttakt än vad bolaget historiskt kunna uppvisa så är det något vi får leva med under något år.

Vi har som tidigare kommunicerats genomfört en översyn på kostnadssidan och bör kunna uppnå bättre marginaler under kommande räkenskapsår. Först när vi uppnått tillfredställande lönsamhet kan vi åter fokusera på tillväxt.” säger WeSC:s VD, Greger Hagelin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 17

länder samt med egen distribution i Sverige, USA, Danmark, Norge, England, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar