WeSC: Förordertillväxten uppgick till 21 procent i lokala valutor

WeSC har avslutat införsäljningen av höstkollektionen 2011 och ordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Tillväxten för tecknade förorder i lokala valutor för höstkollektionen 2011 ökade med ca 21 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Tillväxten i Europa och övriga världen exklusive USA uppgick till 21 procent. Tillväxten i USA uppgick till cirka 22 procent.

Totalt uppgick förorder i SEK till motsvarande ca 153 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning i förorder om cirka 12 procent i SEK. Exklusive USA uppgick  tillväxten i SEK till 12,5 procent.

De totala förordersiffrorna är justerade avseende USA och innefattar ej order från en av bolagets största kunder som WeSC nu gett möjlighet till kontinuerlig orderläggning. Detta kommer sannolikt att innebära att omgåendeförsäljning kommer utgöra en större del av den totala försäljningen i USA jämfört med tidigare år under verksamhetsåret 2011/2012. För att få jämförbarhet i siffrorna har även föregående års förordersiffror justerats avseende den kunden.

”Vi ser trots vissa prishöjningar en mycket stark ökning i efterfrågan för höstkollektionen.  Produktmixen har totalt sett varit fördelaktig under införsäljningen och efterfrågan fortsätter att öka på flertalet viktiga marknader.

Våra distributörer ser idag stora möjligheter för en fortsatt expansion. En ökad försäljning kommer att kunna genereras såväl från nya marknader och nya distributörsdrivna butiker som från en utvidgad och mer intressant kollektion.” säger WeSC:s VD, Greger Hagelin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:          Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331
Aktieägarfrågor:                Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

 

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar